Státní úřady a instituce

Info-CeskaLipa.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Liberecký okres Česká Lípa

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Česká Lípa"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

Věznice Stráž pod Ralskem

Věznice s ostrahou. Normovaná kapacita činí 783 míst.

Stráž pod Ralskem, Máchova 260 - +420 487 878 111

Okresní státní zastupitelství Česká Lípa - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Česká Lípa, Pod Holým vrchem 351/22 - +420 487 521 847, +420 487 827 811

Katastrální pracoviště Česká Lípa - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí.

Česká Lípa, Střelnice 2956 - +420 487 714 700

Okresní soud v České Lípě - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Česká Lípa, Děčínská 389/4 - +420 487 523 223, +420 487 885 111

OSSZ Česká Lípa - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Česká Lípa, Bezručova 3015 - +420 487 889 111

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci - khslbc.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Česká Lípa, Purkyňova 1849 - +420 487 820 001

Policie ČR - Územní odbory Česká Lípa - policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Česká Lípa, Pod Holým vrchem 1734/14 - +420 974 471 229

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Česká Lípa, Děčínská 389/4 - +420 487 885 581, +420 734 353 609

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Nový Bor, B. Egermanna 262 - +420 950 108 203

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Kamenický Šenov, nám. Míru 616 - +420 487 710 099

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Česká Lípa, Dubická 970/46 - +420 487 883 861